Poď aj Ty s nami objaviť Stredomorie "Nesnívaj sny, ... preži ich ! "

Potrebujete poradiť s výberom vašej dovolenky ?

Neváhajte nás kontaktovať !

Sme tu pre Vás .

RODINNÁ PLAVBA

CYKLO PLAVBY

POTÁPAČSKÉ PLAVBY

JACHTÁRSKE PLAVBY

TEAMBUILDING

KURZY POTÁPANIA

 

Podmienky prenájmu

1. Prihláška a rezervácie prenájmu

Termín a rozsah prenájmu jachty si záujemca môže rezervovať telefonicky, e-mailom alebo osobne. Na základe tejto rezervácie obdrží potvrdenie objednávky. Rezervácia je pre Yacht Diving Safari  ( BDP INVEST s.r.o.,Tomášikova 10/B, Bratislava 821 03, IČO 46 749 390 ) (ďalej len prenajímateľ) záväzná, pokiaľ záujemca uhradí v dohodnutom termíne požadovanú zálohu z celkovej ceny prenájmu .


2. Ceny prenájmu a ich úhrada

  •  ceny prenájmu, služieb a zľavy sú uvedené v samostatnom cenníku
  •  pre potvrdenie rezervácie je vyžadovaná záloha 50% z ceny prenájmu pri rezervácii
  •  50% doplatok ceny 30 dní pred nalodením
     

3. Zmeny pred začatím prenájmu

a) Nájomca môže kedykoľvek pred začatím prenájmu od záväznej objednávky odstúpiť. Budú mu účtované nižšie uvedené storno poplatky. Výpoveď musí mať písomnú formu a je účinná dňom jej doručenia do prevádzkárne prenajímateľa.

 

Storno poplatky sa účtujú z celkovej ceny prenájmu a služieb objednaných nájomcom vo výške:
50% z ceny prenájmu viac ako 30 dní pred začiatkom prenájmu
100% z ceny prenájmu menej ako 30 dní pred začiatkom prenájmu

Ak si nájde nájomca za seba náhradu, nebudú mu žiadne poplatky účtované

 

b) V prípade, že nastanú okolnosti, ktoré znemožnia prenajímateľovi dodať dohodnuté služby podľa záväznej objednávky, je prenajímateľ povinný bez zbytočných odkladov nájomcu o vzniknutej situácii informovať.

4. povinnosti nájomcu

Nájomca je povinný zaslať prenajímateľovi úplný zoznam posádky (crewlist), na ktorom musí byť uvedené meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, národnosť, adresa, tel a email. spojenie, číslo pasu každého člena. Úplný zoznam posádky musí prenajímateľ dostať najneskôr do 15 dní pred začiatkom prenájmu a to písomne ​​poštou či emailom .

Tieto všeobecné podmienky platia pre prenájom lode MODERN GYPSY