Poď aj Ty s nami objaviť Stredomorie "Nesnívaj sny, ... preži ich ! "

Marmorata - vrak Angelika

Lokalita sa nachádza na SV Sardínia. Niekoľko skál vyčnievajúcich do mora je zanesené v mape ako Marmorata.

Kúsok od brehu v 19 metroch sa nachádza vrak lode menom Angelika. Jedná sa buď o rybársku, alebo obchodná loď. Je vidieť aj z hladiny. Zvyšky z tejto lode sú aj niekoľko desiatok až stoviek metrov od lode. Zachovaná je kapitánova kajuta. Kúsok od trupu lode sa nachádza stožiar. Je jasné, že loď narazila na skaly a potopila sa.

Okolo lode býva celkom silný prúd. Max. hĺbka 19 m.