Poď aj Ty s nami objaviť Stredomorie "Nesnívaj sny, ... preži ich ! "

Golfo di Orosei - La Galleria

Lokalita sa nachádza v zálive Golfo di Orosei ostrova Sardínia.

Jedná sa o miesto, kde je menšia jaskyňa.

V jaskyni, ak budete mať šťastie, narazíte na chobotnice a kanicov. Čo sa do veľkosti týka, jaskyňa mohla mať priemer minimálne 5 metrov. Časť jaskyne je aj nad vodou. Dĺžka by mohla byť okolo 20 metrov. V blízkosti jaskyne sa nachádza členité okolie s veľkými balvanmi. Všetko sa to nachádza do hĺbky 10 metrov (aj jaskyňa).

Smerom od pobrežia sa dno postupne zvažuje. Asi v 14 metroch je potom možné vidieť množstvo kyjoviek (pina veľká?). Max hlbka 15 m.