Poď aj Ty s nami objaviť Stredomorie "Nesnívaj sny, ... preži ich ! "

Gozo - Xatt L-ahmar - vrak Xlendi

Lokalita leží juhozápadne od prístavu Mgarr. Na tomto mieste boli umelo potopené tri vraky. Prvý vrak Xlendi je z roku 1999, 12.8.2006 boli potopené ďalšie dva vraky Karwela & Comino Land.

Kto nie je pre vrakové potápanie, môže odpotápať útes, ktorý je v rozmedzí od 5 - 15 metrov.

Xlendi - prvý z vrakov, dlhý 80 m, potopený v roku 1999 (stará ferry medzi Maltou a Gozom). Vďaka zlému počasiu nebolo potopenie vraku úspešné a preto vrak leží palubou dolu. Vrak leží v hĺbke 28 42 m.

Niečo z histórie:
Bol postavený v roku 1955 ako cestovný trajekt, váži 1123 hrubých ton a je 80 metrov dlhý , so šírkou 12 metrov a  23 metrov výšky . Plavidlo kúpil Gozo Channel .  Xlendi bolo kladené za cieľ slúžiť ako nákladný prepravca  medzi Maltou a Gozo, ktorý podporoval služby plavidla  MV Ghawdex ( to je tiež v súčasnosti mimo prevádzku  ) .

MV Xlendi bol odovzdaný do Gozo Združenia cestovného ruchu na potopenie ako atrakcia pre potápačov , potom, čo prestal fungovať v roku 1997.
Po zdĺhavom  procese získania povolenia , aby ju bolo možné potopiť na Xatt L - Ahmar , sa podarilo a 99-12-11 Xlendi konečne narazila na morské dno. Vrak v súčasnej dobe leží hore nohami na piesočnatom a blatistom dne 40 do 30 m hlboko.  

 

Fotogaléria: Gozo - Xatt L-ahmar - vrak Xlendi

Táto fotogaléria je prázdna.