Poď aj Ty s nami objaviť Stredomorie "Nesnívaj sny, ... preži ich ! "

Gozo - Xatt L`ahmar - vrak MV Karwela

Lokalita leží juhozápadne od prístavu Mgarr. Na tomto mieste boli umelo potopené tri vraky. Prvý vrak Xlendi je z roku 1999, 12.8.2006 boli potopené ďalšie dva vraky Karwela & Comino Land.

Kto nie je pre vrakové potápanie, môže odpotápať útes, ktorý je v rozmedzí od 5 - 15 metrov.

KARWELA - 52 m dlhá výletná loď kapitána Morgana. Leží v hĺbke 30 - 33 - 37 - 40 m Z vraku boli odstránené všetky nebezpečné prekážky, ktoré by mohli znepríjemniť ponor. Preto je vrak bezpečný k preplávanie oknami, schodiskom a inými otvormi. Na zadnej časti je možné nájsť malý Mini (pozornosť od Gozitanských potápačov).
Vrak leží vpravo neďaleko od vraku Comino Land.

 

  

Fotogaléria: Vrak MV Karwela - Gozo - Xatt L`ahmar

Táto fotogaléria je prázdna.