Poď aj Ty s nami objaviť Stredomorie "Nesnívaj sny, ... preži ich ! "

Gozo - Xatt L`ahmar - vrak MV Comino Land

Lokalita leží juhozápadne od prístavu Mgarr. Na tomto mieste boli umelo potopené tri vraky. Prvá vrak Xlendi je z roku 1999, 12.8.2006 boli potopené ďalšie dva vraky Karwela & Comino Land.

Kto nie je pre vrakové potápanie, môže odpotápať útes, ktorý je v rozmedzí od 5 - 15 metrov.

COMINO LAND leží v hĺbke 32 - 35 - 38 - 41 m, 36 m dlhá výletná loď. Vrak sa nachádza neďaleko brehu, tento je najviac vľavo z pohľadu z brehu.