Poď aj Ty s nami objaviť Stredomorie "Nesnívaj sny, ... preži ich ! "

Gozo - TaCenc (Ta-schensch)

Táto lokalita sa nachádza na juhozápade ostrova vedľa vstupu do kaňonu Mgarr Ix-xini (tiež lokalita). S krásnym výhľadom na severozápad Malty. Lokalita je vhodná ako pre začiatočníkov, tak aj pre pokročilých, či pre nočné ponory.

Maximálna hĺbka 35 m, priemerná viditeľnosť 30 m Vstupné miesto je v malej zátoke. Jeden ponor môže byť smerom doprava po stene, na konci tejto steny je zoskupenie veľkých kameňov.

Druhý ponor môže byť doľava od vstupného miesta smerom do Mgarr Ix-xini. Možno tu nájsť dve malé jaskyne, prvá je 15 m dlhá a siaha skoro k hladine. Druhá je 50 m od prvej.

Čo možno vidieť: úhora, morské koníky, ihly, platízov.