Poď aj Ty s nami objaviť Stredomorie "Nesnívaj sny, ... preži ich ! "

Gozo - Mgarr ix-xini

Táto lokalita je vhodná pre plytké ponory. Vynikajúci pre nočné ponory plné života.

Ľahký prístup, ako z brehu, tak pre zdatnejších po rebríku.

Po pravej strane sa po asi 300 metroch nachádza jaskyňa v dĺžke 30 m

Z rýb je tu vidieť Flying Gurnard, sépia, morské koníky. Max. hĺbka 15m