Poď aj Ty s nami objaviť Stredomorie "Nesnívaj sny, ... preži ich ! "

Formiche della Zanca

Lokalita má názov podľa neďalekého skalného výbežku Punta della Zanca.

Ponor je medzi skalami, kaňonmi a malými kavernami a klesá až do hĺbky 45 metrov. Medzií skalami možno vidieť chobotnice kraby a morké úhory a kŕdle rýb. V hlbšej vode majestátne červené gorgónie a ukrývajúce sa langusty. Lokalita pre svoj veľký rozsah vhodná na dva ponory.