Poď aj Ty s nami objaviť Stredomorie "Nesnívaj sny, ... preži ich ! "

Secca di Capo della Vita

V strede kanála medzi Elbou a Piombinom, severne od Capo della Vita je chrbát ktorý končí homolou v 6 metroch a klesá do 20 m. Je to zhluk veľkých kameňov ktoré tvoria diery a tunely. Všetko je porastené hubami a koralmi, a v priehlbinách sa ukrývajú chobotnice, murény a morský úhory. Pri ponore nádherne preniká svetlo do tunelov a  vytvára neopakovateľnú atmosféru.