Poď aj Ty s nami objaviť Stredomorie "Nesnívaj sny, ... preži ich ! "

Franata del Ginepro alebo Le Forbichi

Keď miniete Picchi di Pablo po niekoľkých minútách nájdete Franata del Ginepro alebo Le Forbichi. Kotví sa na hĺbke len niekoľkých metrov, čo je plytčina pokračujúceho zosuvu bane Ginepro. Zosuv má vrchol asi 25 metroch a padá až do hĺbky 60 metrov. Murény, morský úhory a langusty sa na tejto lokalite nachádzajú v hojnom množstve. Samozrejme v hĺbke pod 45 metrov sa nachádzajú nádherné červené gorgónie. Ponor je  vhodný najmä pre skúsených potápačov.