Poď aj Ty s nami objaviť Stredomorie "Nesnívaj sny, ... preži ich ! "

Scoglio della Triglia

N42 44.002, E010 16.133

Najbližšie lokalita od Mariny di Campo, asi 2 NM.

JZ od ostrovčeka je v hĺbke 18 m postavená socha madony, treba odplávať  kúsok od ostrovčeka, socha stojí na voľnom priestranstve.

Dno od približne 20 m klesá veľmi pozvoľna, lokalita je vhodná na nočné ponory a vzhľadom k úkrytu za ostrovčekom i k potápaniu za zlého počasia. Max. hĺbka 23 m.