Poď aj Ty s nami objaviť Stredomorie "Nesnívaj sny, ... preži ich ! "

Secca della Torre

Lokalita sa nachádza hneď pri prístave Marciana Marina pod charakteristickou vežou, od ktorej pochádza aj názov Secca della Torre.

Jednoduchá lokalita s hĺbkou od 22 metrov a dosahuje hĺbku až 38 metrov. Má klasický tvar kužeľa, ktorý je obklopený radom menších skál, ktoré skrývajú morkých úhorov, murény a chobotnice. Množstvo rýb doplní stretnutie s langustami v najnižšej časti lokality.