Poď aj Ty s nami objaviť Stredomorie "Nesnívaj sny, ... preži ich ! "

Ako a kde cestovať ?

Ako docestovať do cieľovej destinácie, je jedna z najdôležitejších otázok pri plánovaní dovolenky. Tieto stránky majú za úlohu čo najlepšie Vám pomôcť pri plánovaní cesty.

Naše plavby sú v podstate rozdelené do štyroch ucelených lokalít v rámci naloďovania ale aj v rámci samotnej plavby.

1. Elba a Korzika

2. Sardínia

3. Sicília a Lipary

4. Malta 44.dd

Tomu samozrejme musí byť prispôsobené aj miesto nalodenia a to jednak z pohľadu pohodlného docestovania ale aj z pohľadu programu celej plavby. Je logické, že o čo ďalej je miesto nalodenia od lokality kde chceme plávať o to sa nám skráti pobyt v tejto lokalite. Z tohto dôvodu sú miesta nalodenia volené čo najbližšie daným lokalitám, ale v prípade záujmu ak chcete na lokalitu docestovať autom v kombinácii s trajektom, tak vám bezproblému vyhovieme. Podrobnosti o ceste na jednotlivé lokality nájdete v odkazoch vyššie.