Teambuilding

Nejeden manažér spoločnosti s väčším počtom zamestnancov hľadá odpovede na nasledovné otázky:

  • Ako zlepšiť komunikáciu v rámci spoločnosti ?
  • Ako zlepšiť spoluprácu v spoločnosti – spoločnosť je tím ?
  • Ako zvýšiť loajalitu zamestnancov k spoločnosti ?
  • Ako zvýšiť schopnosti zamestnancov riešiť problémy ?
  • Ako vytvoriť kreatívnejších a súťaživejších zamestnancov ?
  • Ako vytvoriť súdržnejší kolektív ?

Odpoveď na tieto otázky nemusí byť niekedy až taká zložitá, ako sa na prvý pohľad zdá. Odpoveď na ňu poskytli už veľmi dávno poradenské spoločnosti venujúce sa práve personálnym otázkam, a tou je Teambuilding. Dnes sú väčsinou pre všetkých známe teórie ako,  ale hlavnou otázkou je väčšinou kde ? A tu sa ponúka osvedčená možnosť, a tou je práve plavba na námornej plachetnici. Prečo ?

Práve plavba na plachetnici, ktorá je na určité obdobie istým relatívne uzatvoreným priestorom, vytvorí v ľudoch nutný pocit akceptácie toho druhého.  Zároveň takáto plavba môže obsahovať nutné prvky spolupráce ako práca s plachtami alebo iné druhy povinností ako pomoc pri kotvení, zabezpečovaní stravy, a iné.. ( čo je samozrejme voliteľná možnosť ).

Plavba na námornej plachetnici vytvorí a zanechá v ľuďoch nezabudnuteľné zážitky, čo je pre nich zároveň aj istým spôsobom odmeny a motivácie.

Skúsenosti s takýmito plavbami nás presviedčajú , že ľudia túto formu teambuildingu nielen dobre vnímajú, ale zároveň sa pre nich stáva do budúcnosti takmer závislosťou a mnohí ju pravidelne opakujú.

V prípade záujmu a otázok Vám veľmi radi pripravíme individuálny program a kalkuláciu.

Autor: Admin

 

 

 

Vytvorené službou Webnode