Poď aj Ty s nami objaviť Stredomorie "Nesnívaj sny, ... preži ich ! "

NOVINKA - Praktické skúšky veliteľov námorných rekreačných plavidiel

25.12.2013 12:28

Chcete sa stať Námorným kapitánom ? respektívne Veliteľom námorného rekreačného plavidla ?

Prvým krokom k tomuto cieľu je mať Námornú prax a Praktické skúšky uchádzačov na veliteľov námorných rekreačných plavidiel . Až následne môžete absolvovať teoretický kurz a potom skúšky.

 

Našou NOVINKOU je práve Kurz praktických zručností s následnými Praktickými skúškami pre uchádzačov o vydanie preukazu Veliteľa námorného rekreačného plavidla. Zároveň pri plavbe našou loďou získate plavebnú prax 200 NM, vyžadovanú zákonom.

Krátko z definície zákona:

Oprávnenie na vedenie rekreačného plavidla na mori.

Stupeň C - držiteľ preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla pobrežnej plavby je oprávnený viesť rekreačné plavidlo na mori s obmedzením do vzdialenosti najviac 12 námorných míľ od pobrežia (oblasť plavby C) a je oprávnený vyplávať na more, ak sila vetra nepresiahne 4o Beaufortovej stupnice.

Stupeň B - držiteľ preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla morskej plavby je oprávnený viesť rekreačné plavidlo na mori s obmedzením do vzdialenosti najviac 200 námorných míľ od pobrežia (oblasť plavby B).

Stupeň A - držiteľ preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla oceánskej plavby je oprávnený viesť rekreačné plavidlo na mori bez obmedzenia (oblasť plavby A).

 

Čo je potrebné na získanie oprávnenia ?

Stupeň C
1. Absolvovať povinný kvalifikačný kurz na stupeň C.
2. Vykonať praktickú skúšku pod vedením inštruktora menovaného Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
3. Preukázať plavebnú prax na mori na rekreačnom plavidle poháňanom plachtami najmenej 200 námorných míľ alebo 100 hodín plavby na rekreačnom plavidle poháňanom motorom.
5. Úspešne vykonať teoretickú skúšku na stupeň C.
6. Byť držiteľom obmedzeného osvedčenia rádiotelefonistu.

 

Čo získate od nás?

 • Kvalitné praktické vyškolenie našim kapitánom ktorý bol poverený Ministerstvom dopravy výstavby a regionálneho rozvoja, Námorným úradom Slovenskej republiky ako Inštruktor pre praktické skúšky
 • Doklad o vykonaní námornej praxe v zmysle zákona
 • Doklad o vykonaní praktickej skúšky uchádzača o vydanie preukazu veliteľa námorného rekreačného plavidla.

Čo sa naučíte ?

 • prípravu rekreačného plavidla na plavbu
 • základy navigácie cez deň a v noci
 • kormidlovanie a plavbu určeným kurzom
 • manévrovanie, kotvenie a vyväzovanie s použitím plachiet aj motora
 • optimalnu konfiguráciu plachiet a ich trimovanie v závisosti na aktuálnych podmienkach
 • práce na palube vrátane prác s lanami a plachtami, viazanie základných uzlov
 • používanie záchranných prostriedkov
 • riešenie mimoriadnych situácii, ako sú „Človek cez palubu“, „Požiar na palube“)

 

Bonusom je, že všetko sa naučíte na našej veľkej drevennej plachetnici Modern Gypsy o dĺžke 21m a výtlaku 40 ton, a  všetko to môžete zvládnuť pri našej dovolenkovej plavbe.

 

Cena za praktické školenie a následnú praktickú skúšku je len 200 Eur.

Ďaľším krokom pre Vašu kariéru Veliteľa námorného rekreačného plavidla je úspešné absolvovanie teoretického kurzu a teoretických skúšok pred komisiou, ktoré pre Vás pripravujeme s Slovenskou námornou školou Tatra Marine v Bratislave.

Bližšie informácie Vám radi poskytneme na našich kontaktoch .