Poď aj Ty s nami objaviť Stredomorie "Nesnívaj sny, ... preži ich ! "

Potápanie je ako sex

- keď TO skúšaš po prvýkrát, si nervózny, ale aj tak je to jedna z najlepších vecí čo si v živote skúsil
- čím viac TO robíš, tým lepšie ti to ide
- keď TO skúšaš s ďalšími a ďalšími ľuďmi, učíš sa nové techniky
- praxou sa naučíš TO robiť hlbšie a dlhšie
 
... proste
ak miluješ sex, budeš mať rád aj potápanie... 

Junior Open Water Diver - Základný kurz potápania pre juniorov

V tomto kurze potápania pre začiatočníkov sa dozvieš a naučíš všetko potrebné pre bezpečné a radostné prístrojové potápanie. V priebehu kurzu získaš znalosti a zručnosti na všetky bežné formy rekreačného potápania. Po absolvovaní kurzu získaš medzinárodne a doživotne platný potápačský certifikát SDI, ktorý Ťa oprávňuje potápať sa na celom svete a otvorí Ti dvere potápačských základní. Umožní Ti mimo iného požičiavať si v zahraničí výstroj a plniť si vlastné fľaše na plniacich staniciach. Spolu s ďalšími potápačmi sa môžeš potom zúčastňovať aj náročnejších ponorov určených len pre certifikovaných potápačov.

Kurz sa skladá z teoretickej a praktickej časti. V rámci teoretickej časti absolvuješ 5 zaujímavých teoretických lekcií. V dnešnej dobe je ťažiskom modernej výučby praktická časť kurzu. Praktická časť pozostáva z bazénovej prípravy ( alebo v kontrolovanom vodnom prostredí ) a potom z ponorov na otvorenej vode.

Najprv sa zoznámiš s výstrojom, naučíš sa ho bezpečne používať a ovládať v kontrolovanom prostredí bazéna a potom si to všetko zopakuješ na otvorenej vode – v skutočnom potápačskom prostredí, ktorým môže byť nejaké jazero, alebo aj more. A to všetko absolvuješ jednoduchou a zábavnou formou pod naším profesionálnym vedením.

Študent si osvojí nasledovné zručnosti

 1. Test plaveckých zručností:
  1. Plávanie na vzdialenosť dvesto (200) metrov, bez prestávky, akýmkoľvek spôsobov alebo tristo (300) metrov v plutvách, s maskou a dýchacou trubicou, bez prestávky.
  2. Zotrvanie na hladine po dobu desať (10) minút.
 2. Potápačské zručnosti
  1. Montáž & demontáž výstroja.
  2. Poskladanie adekvátneho záťažového systému.
  3. Nasadenie a výmena záťažového systému na hladine.
  4. Nasadenie a výmena záťažového systému v hĺbke.
 3. Sebakontrola a kontrola partnera.
 4. Vyliatie masky (čiastočné) v hĺbke.
 5. Vylievanie masky (úplné) v hĺbke.
 6. Dýchanie & plávanie pod vodou bez masky.
 7. Používanie kompenzátora vztlaku (BCD):
  1. Nafukovanie & spúšťanie (orálne/pneumaticky) na hladine.
  2. Nafukovanie & spúšťanie (orálne/pneumaticky) v hĺbke.
  3. Odstrojenie a nasadenie výstroja na hladine.
  4. Odstrojenie a nasadenie výstroja v hĺbke.
 8. Kontrola vztlaku:
  1. Vznášanie sa.
  2. Kontrolovaný výstup.
  3. Kontrolovaný zostup.
 9. Používanie regulátora
  1. Dýchanie, čistenie, a nachádzanie na hladine.
  2. Dýchanie, čistenie, a nachádzanie v hĺbke.
  3. Používanie alternatívneho zdroja dýchania (dýchanie z oktopusu partnera kontrolovaného výstupu).
 10. Núdzové situácie so zastavenou dodávkou plynu
  1. Simulovaný núdzový výstup plávaním.
 11. Plávanie pod vodou (správna technika plávania s plutvami).
 12. Vstupy (výstupy) do vody
  1. Kontrolovaný zosun zo sedu.
  2. Preval vzad.
  3. Skok do vody kročmo.
  4. Výstup z vody v plytkej vode.
  5. Výstup z vody v hlbokej vode.
 13. Používanie dýchacej trubice
  1. Príprava trubice na použitie.
  2. Čistenie trubice (výdychom).
 14. Používanie potápačského počítača
  1. Čítanie a analýza údajov.
  2. Pochopenie funkcií počítača.
 15. Používanie prístrojov.
 16. Podvodná komunikácia.
 17. Technika záchrany
  1. Ťahanie unaveného potápača.
  2. Odstránenie kŕču.

Požiadavky na študenta

- vek min 10 rokov (a súhlas zákonného zástupcu) pre Junior OWD a min 15 rokov pre OWD certifikát
- plavecká spôsobilosť
- vyhlásenie o zdravotnom stave

Trvanie kurzu

- 5 teoretických lekcií
- 4 ponory v kontrolovanom vodnom prostredí
- 4 ponory na otvorenej vode
- spolu približne 34 hodín výuky

Cena kurzu 300 Eur (skupinový) , 450 Eur ( individuálny )

Zahŕňa:
- plnenie fliaš vzduchom
- kompletný potápačský výstroj
- vstupné na bazén
- školné, inštrukt. a skúšobný poplatok
- registrácia v SDI
- c-card, nástenný diplom
- učebné texty
- potápačský denník
- potápačské tabulky.