Poď aj Ty s nami objaviť Stredomorie "Nesnívaj sny, ... preži ich ! "

Potápanie je ako sex

- keď TO skúšaš po prvýkrát, si nervózny, ale aj tak je to jedna z najlepších vecí čo si v živote skúsil
- čím viac TO robíš, tým lepšie ti to ide
- keď TO skúšaš s ďalšími a ďalšími ľuďmi, učíš sa nové techniky
- praxou sa naučíš to robiť hlbšie a dlhšie
 
... proste
ak miluješ sex, budeš mať rád aj potápanie... 

Discover Scuba Diver - Ponor na skúšku na otvorenej vode

Pod vedením skúseného inštruktora sa zoznámiš s niektorými súčasťami potápačského výstroja, jeho prípravou, kompletizáciou a montážou. Za pomoci svojich nových "potápačských partnerov" sa ho naučíš nasadzovať a čiastočne aj používať. V priebehu ponoru získaš niektoré základné zručnosti, potrebné na bezpečný pohyb vo vodnom prostredí.

Nie je vylúčené, že potápanie Ťa zaujme natoľko, že zatúžiš pokračovať vo výcviku a v ďalšom objavovaní jeho tajomstiev. V takom prípade Ti ponúkame prirodzené pokračovanie vo výcviku a samozrejme výhodnejšiu cenu kompletného kurzu potápania s prístrojom - "Open Water Diver".

Študent si osvojí nasledovné zručnosti

 1. Poskladanie adekvátneho záťažového systému.
 2. Samokontrola a kontrola partnera pred ponorom.
 3. Vylievanie masky (čiastočne aj úplne zaplavenej) v hĺbke.
 4. Používanie kompenzátora vztlaku (BCD):
  1. Nafukovanie & spúšťanie (auto inflácia) na hladine.
  2. Nafukovanie & spúšťanie (auto inflácia) v hĺbke.
 5. Kontrola vztlaku
  1. Kontrolovaný zostup.
  2. Kontrolovaný výstup.
 6. Používanie regulátora.
  1. Dýchanie, vyfúknutie a hľadanie regulátora na hladine.
  2. Dýchanie, vyfúknutie a hľadanie regulátora v hĺbke.
 7. Plávanie pod vodou (správna technika plávania v plutvách).
 8. Používanie počítača (čítanie a porozumenie dát).
 9. Používanie prístrojov.
 10. Komunikácia pod vodou.

Požiadavky na študenta

- vek 10 a viac rokov
- plavecká spôsobilosť
- vyhlásenie o zdravotnom stave
- u neplnoletých súhlas zákonného zástupcu

Trvanie kurzu

- cca 2 hodiny z toho jedna teoretická lekcia a jeden ponor

Cena programu 65 Eur.

V cene je:
- plnenie fliaš vzduchom
- zapožičanie kompletného výstroja
- školné
- účastnícky diplom