Poď aj Ty s nami objaviť Stredomorie "Nesnívaj sny, ... preži ich ! "

Špecializačné kurzy

Dry Suit Diving-Pot. v suchom obleku

Ice Diving-Potápanie pod ľadom

Deep Diving-Hlboké potápanie

UW Navigation-Navigácia a orientácia

Altitude Diving-Vysokohorské pot.

Search and Recovery-Hľad. a vyhľadávanie

Boat Diving-Potápanie z plavidla

Night Diving-Nočné potápanie

Wreck Diving -Vrakové potápanie

Master Diver (8 špec) - Majstrovský kurz