Poď aj Ty s nami objaviť Stredomorie "Nesnívaj sny, ... preži ich ! "

Potápanie je ako sex

- keď TO skúšaš po prvýkrát, si nervózny, ale aj tak je to jedna z najlepších vecí čo si v živote skúsil
- čím viac TO robíš, tým lepšie ti to ide
- keď TO skúšaš s ďalšími a ďalšími ľuďmi, učíš sa nové techniky
- praxou sa naučíš TO robiť hlbšie a dlhšie
 
... proste
ak miluješ sex, budeš mať rád aj potápanie... 

Rescue Diver - Potápač záchranár

Kurz RESCUE DIVER je špeciálnym kurzom v rámci SDI. Je určený predovšetkým tým potápačom, ktorí si chcú nielen zvýšiť svoju kvalifikáciu, ale najmä chcú potápať bezpečne s minimalizovaním rizík, ktoré tento krásny šport prináša a uvažujú o prípadnej vlastnej profesionálnej potápačskej kariére.
 

Hlavný cieľom tohto kurzu je dôkladne pripraviť potápačov na nebezpečenstvá a riziká potápačského športu s dôrazom na prevenciu a zásady bezpečného potápania z pohľadu samozáchrany alebo pomoci partnerovi. V teoretických a praktických lekciách si účastníci osvoja nové potápačské zručnosti a oboznámia sa s aktuálnymi novinkami z oblasti potápačskej záchranárskej techniky.

Súčasťou výcviku sú kvalitné poznatky zo zdravovedy, prvej pomoci a techniky potápačskej záchrany a resuscitácie. K dominantným témam patrí aj manažment záchrany a problematika potápačských nehôd a úrazov.

Ťažiskom praktickej časti je okrem zvládnutia nových potápačských zručností nácvik riešenia krízových situácií. Potápači okrem teórie absolvujú spolu 2x prípravu v bazéne a 6x na otvorenej vode v rozličných podmienkach a rozdielnymi partnermi.

Kurz "Rescue Diver" je súčasne jednou zo vstupných požiadaviek pre účasť na kurze MASTER SCUBA DIVER, alebo DIVEMASTER

Študent si osvojí nasledovné vedomosti a zručnosti:

 1. Prevencia a príčiny potápačských nehôd
  1. Stres a ďalšie fyziologické faktory
  2. Fyzický stav organizmu.
  3. Výstroj.
  4. Syndróm topenia sa na hladine.
 2. Záchrana potápača
  1. Samozáchrana.
  2. Dopomoc druhému potápačovi.
  3. Záchrana pod vodou a na hladine.
  4. Typy transportu potápača po hladine.
  5. Umelé dýchanie vo vode.
  6. Technika výstupu  z vody na breh a plavidlo.
  7. Potápačská prvá pomoc.
  8. Úvod do podávania kyslíka.
 3. Riešenie nehôd spôsobených pretlakom
  1. Zbieranie informácií.
  2. Prístup ku rekompresným komorám.
 4. Manažment záchrany
  1. Núdzový transport.
  2. Hlásenie o nehode.
  3. Zodpovednosť a ďalšie právne aspekty. 

Požiadavky na študenta

- vek min 15 rokov
- kvalifikácia AOWD a 40 registrovaných ponorov

- absolvovanie kurzu CPR
- výstroj na požadovanej úrovni

Trvanie kurzu

- 6 teoretických prednášok
- 2 semináre
- 1 lekcia v kontrolovaných podmienkach
- 5 ponorov na otvorenej vode
- 1 komplexné zamestnanie
- spolu približne 40 hodín výuky

Cena kurzu 390 Eur

Zahŕňa:
- plnenie fliaš vzduchom
- inštrukt. a skúšobný poplatok
- registrácia v SDI 
- c-card a nástenný certifikát
- tabuľky riešenia potápačských nehôd
- pracovný manuál