Poď aj Ty s nami objaviť Stredomorie "Nesnívaj sny, ... preži ich ! "

Potápanie je ako sex

- keď TO skúšaš po prvýkrát, si nervózny, ale aj tak je to jedna z najlepších vecí čo si v živote skúsil
- čím viac TO robíš, tým lepšie ti to ide
- keď TO skúšaš s ďalšími a ďalšími ľuďmi, učíš sa nové techniky
- praxou sa naučíš TO robiť hlbšie a dlhšie
 
... proste
ak miluješ sex, budeš mať rád aj potápanie... 

Nitrox Diver - Kurz potápania s Nitroxom

Kurz BASIC NITROX je vstupenkou do sveta technického potápania. Svojich absolventov oboznámi s komplexom informácií potrebných na využitie Nitroxu ako dýchacieho média v rekreačnom aj technickom potápaní. Po jeho absolvovaní sú oprávnení používať obohatené vzduchové zmesi od 22% - 40 % obsahu kyslíku s cieľom zvýšenia bezpečnosti a prevencie pred dekompresnou chorobou.

Teoretické lekcie pokrývajú problematiku:

- Histórie používania Nitroxu ako dýchacieho plynu
- Daltonov zákon parciálnych tlakov
- Fyziológiu ľudského organizmu z hľadiska pôsobenia O2 a N2
- Hĺbkové limity a koncept EAD - Ekvivalentnej vzduchovej hĺbky
- Výhody používania EANx

Veľký dôraz je kladený na niektoré obmedzenia používania EANx a s tým súvisiace fenomény akými sú: Otrava CNS O2 a ďalšie riziká spojené s manipuláciou a používaním zmesí s vyšším obsahom kyslíka.

Vzhľadom na skutočnosť, že kurz BASIC NITROX má v podstate akademický charakter, je cieľom ponorv skôr demonštrovať klady používania EANx. Ponory na otvorenej vode s použitím Nitroxu sú zamerané na zručnosti v používaní špeciálnych potápačských tabuliek ako aj procedúry analýzy dýchacieho plynu. Zostupy majú vzhľadom na lepšie zviditeľnenie výhod Nitroxu charakter opakovaných ponorov.

 

Študent si osvojí nasledovné vedomosti :

- Histórie používania Nitroxu ako dýchacieho plynu
- Daltonov zákon parciálnych tlakov
- Fyziológiu ľudského organizmu z hľadiska pôsobenia O2 a N2
- Hĺbkové limity a koncept EAD - Ekvivalentnej vzduchovej hĺbky
- Výhody používania EANx

- Používanie výstroje pre potápanie s EANx
 

Požiadavky na študenta

 
- kvalifikácia OWD alebo jej ekvivalent
- minimálne 10 registrovaných ponorov
- výstroj na požadovanej úrovni
- vyhlásenie o zdravotnom stave

Trvanie kurzu

- 3 teoretické lekcie
- 2 ponory na otvorenej vode
- spolu približne 12 hodín výuky

 

Cena kurzu 210 Eur

Zahŕňa:
- plnenie fliaš nitroxom
- inštrukt. a skúšobný poplatok
- registrácia v TDI
- c-card, nástenný certifikát
- manuál
- potápačské tabuľky
- príloha potápačského denníka